Mercedes-Benz

Historia firmy.

Historia firmy.

Od początku naszej działalności do dziś.

Firma powstała w 1994 roku, jako firma świadcząca usługi transportowe na terenie dawnego województwa bydgoskiego, a wraz z rozwojem - całego kraju. Nie ograniczyliśmy się jedynie do transportu, ale rozszerzyliśmy stopniowo zakres świadczonych usług.