Gwarancja Mercedes-Benz dla samochodów nowych.

Odpowiedzialność, którą chętnie bierzemy na siebie.
Gwarancja Mercedes-Benz.

Wszystkie samochody Mercedes-Benz objęte są na terenie Europy dwuletnią gwarancją dla samochodów nowych. Gwarancja udzielana jest przez krajową organizację dystrybucyjną.
Okres obowiązywania gwarancji dla samochodów nowych rozpoczyna się w dniu odbioru Państwa świeżo wyprodukowanego samochodu lub jego pierwszej rejestracji, bez limitu przebiegu (jeśli miała miejsce wcześniej). Gwarancja ta uzupełnia ustawową odpowiedzialność cywilną za wady fizyczne rzeczy i daje poczucie bezpieczeństwa przez pierwsze dwa lata użytkowania pojazdu.
Ponadto przez całą dobę, 365 dni w roku, dostępny jest w razie awarii i wypadków w całej Europie nasz Service24h, a także gwarancja mobilności MobiloVan [1], dzięki której cały czas pozostaną Państwo mobilni.
Gwarancja dla samochodów nowych obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Andorze, Izraelu, Chorwacji, Monako, Czarnogórze, San Marino, Serbii, Turcji i Watykanie.
[1] MobiloVan dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy od 01.10.2012 r.